Strona główna
Artykuły

Jak kopać legalnie (Policja 997”, 2009, nr 59, s. 40-41) Najciekawsze numizmaty w kolekcji piotrkowskiego Muzeum (Informator do wstawy, Piotrków Trybunalski 2008)

1.      Jacek Ziętek, Sprawozdanie z nadzorów i wykopalisk archeologicznych przy dawnym Trakcie Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. IV, 1999, s. 235-248.

 

2.     Jacek Ziętek, Piotrków Trybunalski, stanowisko 13, „Informator Archeologiczny. Badania rok 1998” (w druku).

 

3.     Jacek Ziętek, Dobryszyce, st. 1, „Informator Archeologiczny. Badania rok 1999” (w druku).

 

4.     Jacek Ziętek, Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych na cmentarzysku kultury pomorskiej w Dobryszycach st. 1, pow. Radomsko, woj. łódzkie, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. V, 2000, s. 135-145.

 

5.     Jacek Ziętek, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych w pobliżu kościoła NMP w Rozprzy, pow. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. V, 2000, s. 271-274.

 

6.      Jacek Ziętek, Mirosław Szukała, Wyniki ratowniczych badań archeologicznych wielokulturowego i wielookresowego stanowiska nr 5
w Zabrzeziu, gm. Rząśnia, woj. łódzkie. Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców”, t. IV (w druku).

 

7.      Jacek Ziętek, Tadeusz Grabarczyk, Leszek Wojda, Krystyna Nadolska; Sprawozdanie z archeologicznych prac wykopaliskowych prowadzonych przy budowie pierwszej nitki Gazociągu Jamalskiego w Bógpomożu, pow. Włocławek, (w druku).

 

8.      Jacek Ziętek, Bożena Błaszczyk, Cmentarzysko kultury pomorskiej na stanowisku 1 w Dobryszycach, pow. Radomsko, woj. łódzkie, Radomsko 2002.

 

9.     Jacek Ziętek, Wojciech Siciński, Piotr Czepas, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na st. 10 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie, Łódź 2001 (w druku).

 

10.     Jacek Ziętek, Łazy Duże-Dąbrówka, stanowisko 3, „Informator Archeologiczny. Badania rok 2001” (w druku).

 

11.    Jacek Ziętek, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Mierzynie-Grobli, stan. 2, gm. Rozprza, woj. łódzkie, [w:] „Kultura przeworska. Odkrycia – Interpretacje – Hipotezy”, t. 1, 2004, s. 25-85.

 

12.    Jacek Ziętek, Historia jakich wiele, czyli zdziesiątkowany skarb z Godaszewic, Łódzki Numizmatyk, 2005, s. 119-125.

 

13.    Jacek Ziętek, Prusicko, stanowisko 9, „Informator Archeologiczny. Badania rok 2005” (w druku).

 

14.    Jacek Ziętek, Mąkolice, stanowisko 41, „Informator Archeologiczny. Badania rok 2005” (w druku).

 

15.    Jacek Ziętek, Prusicko, stanowisko 9, „Informator Archeologiczny. Badania rok 2006” (w druku).

 

16.    Jacek Ziętek, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Prusicku, „Siódma Prowincja”, czerwiec 2006 r.

 

17.    Jacek Ziętek, Skarby monet z powiatów piotrkowskiego i tomaszowskiego, Piotrków Trybunalski 2006.

 

18.    Jacek Ziętek, Wydawnictwa Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego w Piotrkowie w zbiorach piotrkowskiego Muzeum, „Badania nad dziejami regionu piotrkowskiego, z. 5, 2006, s. 167-181.

 

19.    Jacek Ziętek, Skarb monet XVI-wiecznych z Godaszewic w województwie łódzkim, „PiMMAiE w Łodzi. SNK”, t. 13, 2007, s. 81-96.

 

20.     Jacek Ziętek, Bony zamienne Piotrkowskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, „Badania nad dziejami regionu piotrkowskiego”, z. 7, 2008, s. 216-218.

 

21.    Jacek Ziętek, Piotrkowskie znaki pieniężne spółdzielni wojskowej 25 pułku piechoty, „Badania nad dziejami regionu piotrkowskiego”, z. 7, 2008, s. 219-221.

 

22.    Jacek Ziętek, Skarby monet z powiatów bełchatowskiego, opoczyńskiego i radomszczańskiego, Piotrków Trybunalski 2008.

 

23.    Jacek Ziętek, Kolekcja numizmatyczna piotrkowskiego Muzeum, Piotrków Trybunalski 2008.

 

24.    Jacek Ziętek, Najciekawsze numizmaty w kolekcji piotrkowskiego Muzeum: monety, banknoty, ordery, medale i odznaki. Informator, Piotrków Trybunalski 2008.

 

25.    Jacek Ziętek, Waldemar Szymański, Jak kopać legalnie, „Policja 997”, 2009, nr 59, s. 40-41.

 

26.    Jacek Ziętek, Banknoty kościuszkowskie z zbiorach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, „Łódzki Numizmatyk”, 2010 (w druku).